Usługi

Swoją ofertę kieruję przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Specjalizuję się w:

  • Wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych.
  • Diagnozie rozwoju, ocenie kompetencji ,zdolności oraz trudności rozwojowych dzieci i młodzieży.
  • Pomocy psychologicznej rodzicom zarówno w formie konsultacji, porad i psychoedukacji
a

Jako psycholog wspieram również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

W zakresie diagnozy oraz planowania oddziaływań terapeutycznych współpracuję z lekarzem specjalistą psychiatrii Małgorzatą Tarnowską 

Have a question?