Polityka prywatności

Informacje ogólne

Nasza Polityka prywatności ogólnie opisuje, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy, wykorzystujemy i chronimy twoje informacje. Jeśli jesteś członkiem, który utworzył konto lub uzyskał od nas produkt finansowy lub usługę dla celów osobistych, rodzinnych lub domowych, nasza Polityka prywatności może również dotyczyć Ciebie i wyjaśniać dalej, w jaki sposób możemy wykorzystać Twoje informacje.

Jakie informacje zbieramy

Poradnia Tarnowscy dba o prawo do prywatności użytkowników strony www. Każdego użytkownika niniejszej strony  obowiązuje niniejsza polityka prywatności.

Zasady ogólne

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Gabinet Psychologiczny Małgorzata Korna.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4. Usługobiorcom przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza informacyjnego a także konwersacji prowadzonej poprzez Czat z doradcą
c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;
d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy
wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;
5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych
osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

 

Cookies

Sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu „cookies”. Cookies to pliki tekstowe,  które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. Gabinet Psychologiczny Małgorzata Korna na stronie  używa cookies do zapamiętania informacji o swoich użytkownikach, w celu uproszczenia lub umorzenia danych operacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania, a w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 

Strona poradniatarnowscy.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  • lepszego dopasowania portalu do potrzeb użytkowników;
  • tworzenia statystyk oglądalności
  • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich
    przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców ustawiając odpowiednio opcje swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednie zabezpieczenie w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii powoduje, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

 

Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki lub strony psychologdzieciecy.malbork.pl , prosimy o kontakt  na adres :

Gabinet Psychologiczny Małgorzata Korna

email: kontakt@psychologdzieciecy.malbork.pl

Have a question?