Blog

Rozwój emocjonalny dziecka

  W pierwszej kolejności u noworodka pojawiają się emocje pierwotne takie, jak dyskomfort, niepokój, obrzydzenie, zadowolenie, zainteresowanie. Przed 3 mż niemowlę zaczyna odczuwać radość, smutek, wstręt Około 4 – 6 mż dziecko przeżywa złość, zaskoczenie W 7- 8 mż dziecko zaczyna odczuwać strach W drugim roku życia (18-24 mż )dziecko zaczyna przeżywać zakłopotanie, zazdrość. Pojawia […]

Rozwój samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny obejmuje lata między 3,a 6-7 rokiem życia. Dziecko wchodzące w wiek przedszkolny jest jeszcze mało samodzielne, nabywa stopniowo kompetencje i umiejętności, by w wieku 6-7 lat stać się osobą samodzielną, gotową do rozpoczęcia nauki szkolnej. Podstawowy trend rozwojowy w wieku przedszkolnym to przechodzenie od bycia zależnym od obecności i pomocy osób dorosłych w [...]

Emocje u dziecka w wieku przedszkolnym

Objawy braku równowagi emocjonalnej dziecka nie zawsze oznaczają, że rozwój dziecka przebiega nieprawidłowo. Warto pamiętać, że w prawidłowo przebiegającym  rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym okresy równowagi emocjonalnej przeplatają się z okresami nierównowagi.

Dziecięce lęki

Czy zawsze należy niepokoić się, gdy u dziecka zauważamy reakcje lękowe?    Występowanie pewnych lęków u dziecka jest normą rozwojową. Należy jednak zwrócić uwagę czy pewne typowe lęki nie utrzymują się zbyt długo oraz czy ich nasilenie nie powoduje wycofywania się z dziecka z aktywności i rozwoju społecznego.    Typowe lęki  Niemowlę  rozłąka, hałas, upadek  […]

Have a question?